เตียงมีโครงออร์โธปิดิกส์

  • คุณสมบัติ
  • ไฮไลท์
  • ควบคุมคุณภาพ
  • การรับประกัน

Technical parameters
External Length
1700-1900 mm
External Width
480 mm
Table Height Min.
770 mm
Table Height Max.
1020 mm
Traction stroke
≥200 mm
  • สินค้าที่เกี่ยวข้อง