• คุณสมบัติ
  • ไฮไลท์
  • ควบคุมคุณภาพ
  • การรับประกัน

Technical parameters
Height adjustment 1.1-2m 
Height adjustment 95cm
Weight 3.6kg
Tray size 22×23cm
Tray load capacity 15kg
The column diameter ower pipe32mm*0.8, upper pipe 16mm*0.5
Base diameter 44cm
  • สินค้าที่เกี่ยวข้อง