ข่าวสารของบริษัท

สนับสนุนโซลูชันเฟอร์นิเจอร์โรงพยาบาลที่ล้ำสมัยที่สุด

Good News! "Jiangsu Highly Famous Trademark"-SAIKANG Medical!

  • 2023-12-20
  • 0 ความคิดเห็น

On December 7th, the TRADEMARK ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE has announced a proposal for the recognition of the "Jiangsu Highly Famous Trademark". The "SAIKANG Medical" trademark is set to be officially recognized as a "Jiangsu Highly Famous Trademark".
SAIKANG Medical has recently been awarded the title of "Jiangsu Highly Famous Trademark," which serves as recognition and affirmation of our brand building and trademark protection efforts.
SAIKANG Medical is dedicated to the continuous development and production of high-quality medical devices designed to safeguard people's health.
SAIKANG Medical has been committed to providing high-quality, high-performance medical device products to the medical industry.
SAIKANG Medical has earned the trust and praise of the market due to its excellent quality and strong brand power.
SAIKANG Medical, a company with a strong reputation in the medical devices industry, has always prioritized brand building and trademark protection.
The designation of "Jiangsu Highly Famous Trademark" will boost SAIKANG Medical's visibility and competitiveness in the market.

SAIKANG Medical's elderly-friendly home care bed has been included in the "2023 Elderly Product Promotion Catalog", officially recognizing and recommending their rehabilitation products.
Saikang Medical was awarded the "2023 Jiangsu Province Quality Credit Rating AA Enterprise" in October this year.
In the future, SAIKANG Medical will continue to meet the needs of the market and patients, protect people's health, and make greater contributions to the development of the medical industry!

จำเป็นต้องให้คำปรึกษา สินค้าอื่น ๆ ?

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหารูปแบบการขายแบบครบวงจรให้กับลูกค้า เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น