เตียงมีโครงออร์โธปิดิกส์

  • คุณสมบัติ
  • ไฮไลท์
  • ควบคุมคุณภาพ
  • การรับประกัน

ลักษณะและขนาดทางเทคนิค
ขนาดภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง) (1700-1900) x 480 x (770-1020) มิลลิเมตร
  • สินค้าที่เกี่ยวข้อง