ข่าวสารของบริษัท

สนับสนุนโซลูชันเฟอร์นิเจอร์โรงพยาบาลที่ล้ำสมัยที่สุด

United to Fight the Epidemic—SAIKANG Donated Medical Supplies to Epidemic Control

  • 2022-03-16
  • Saikang
  • 1 ความคิดเห็น

Spring means hope. The beginning of a year could have brought us hope. But the outbreak of epidemic suddenly made us feel cold both psychologically and physically. It is our common responsibility to protect ourselves against the epidemic. SAIKANG responded quickly and actively to this epidemic and aimed to contribute to the fight of the epidemic. Not only SAIKANG did well in the epidemic control, but also donated medical supplies.

On Feb 28th, through the Charity Federation of Zhangjiagang city, SAIKANG donated a batch of medical supplies worth 264,800 yuan to the Third People's Hospital of Zhangjiagang city. These supplies were used for epidemic control and hospital construction. Zhu, party general Branch secretary, presided over the donation ceremony. Leadership of the Third People’s Hospital and the GM of SAIKANG attended this ceremony.


Meanwhile, Jiang, the director of hospital, expressed his gratitude to SAIKANG company for medical supplies, thanked manager Michael and the company for their commitment to public welfare, moved by SAIKANG's support for hospital’s development. Meanwhile, the director said that the hospital will improve the technology and optimize the service all the time.

Michael, SAIKANG’s GM, believes that donations of medical supplies will be of great benefits to the epidemic work. SAIKANG should take responsibilities positively as an enterprise to contribute to the society. In the future, we will continue our public welfare and take practical actions concerning medical causes.

จำเป็นต้องให้คำปรึกษา สินค้าอื่น ๆ ?

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหารูปแบบการขายแบบครบวงจรให้กับลูกค้า เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น